takst.no logo

Verditakst

Verditakst

Verditakst er en rapport som i hovedsak skal gi en enkel bygningsbeskrivelse med hovedvekt på verdivurderingen. Verdi- og lånetaksten skal gi uttrykk for hva som kan forventes oppnådd i markedet på takseringsøyeblikket.

I arbeidet benyttes en rekke faktorer for å komme frem til verdikonklusjonen. Arealmåling er en sentral del av arbeidet. Det gjøres sammenligninger med tilsvarende boliger i samme område med samme fasiliteter og størrelse. Det er ofte også behov for å vurdere beliggenhet internt i bygningen dersom det er en leilighet som vurderes. Tilstanden vurderes også på et overordnet plan, men legger grunnlag for sammenligning og markedsvurderingen. Det gjøres også en teknisk verdivurdering av boligen basert på byggekostnader og det blir foretatt et fradrag for utidsmessighet, elde, slitasje, vedlikeholdsmangler m.m. til slutt legges det inn en vurdering av tomteverdi.

Verdi- og lånetakst blir utført av sertifiserte takstmenn med byggeteknisk bakgrunn.

Brukere av denne rapportformen er blant annet:

  • Banker i forbindelse med belåning
  • Eiendomsmeglere i forbindelse med salg
  • Advokater i forbindelse med arv, samlivsbrudd m.m
  • Privatpersoner som selger boligen selv
  • Eiendomsbesittere som gjør porteføljevurderinger

Verditakst på din adresse, søk under:

Det har oppstått en feil. Denne applikasjonen svarer kanskje ikke lenger før den er lastet inn på nytt. Last inn på nytt 🗙