takst.no logo

Personvernerklæring

Oppdatert: 13.02.2021

Dette nettstedet taksta.no (heretter Taksta). Vi i Taksta er opptatt av å ivareta ditt personvern i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hva vi bruker dem til og hvilke rettigheter du har.

Taksta er behandlingsansvarlig for de aktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål til erklæringen eller du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss: hei@taksta.no.

Taksta har ikke kontroll over praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

Hva behandling av personopplysninger innebærer

En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dersom du er en fysisk person, for eksempel en av våre brukere eller en kontaktperson hos en av våre leverandører, vil alle opplysninger om deg være personopplysninger.

Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger. En behandling er kort sagt enhver befatning med personopplysninger. Dette kan for eksempel være innsamling, lagring, bruk, utlevering eller sletting av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til

For å administrere og følge opp dine forespørsler om tilbud på produkter og tjenester

Taksta opererer nettsiden https://taksta.no/, en formidlingstjeneste for personer som ønsker å sammenligne tilbud fra ulike leverandører for en rekke produkter og tjenester. Tjenesten er gratis, men brukere må godkjenne vilkårene våre for å få lov til å bruke tjenesten. For å hente inn tilbud fyller du inn et skjema på nettsiden. Det er ett skjema for hver kategori av produkter og tjenester. Vi sender informasjonen videre til våre leverandører, som utarbeider et tilbud og sender det til direkte til deg på mail. Noen av leverandørene kan også velge å ta kontakt på telefon.

Leverandøren er selv behandlingsansvarlig for sin innsamling, bruk og lagring av dine personopplysninger. Du velger selv om og hvilken leverandør du vil benytte deg av. Vennligst ta kontakt med den aktuelle leverandøren om du har spørsmål til deres behandling av personopplysninger, herunder dersom du vil trekke tilbake ditt samtykke til deres behandling av personopplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger vi samler inn, kommer an på hvilke produkter eller tjenester du ønsker tilbud om. Du skriver selv inn personopplysningene, og du ser da hvilke opplysninger vi får tilgang til og som vi videreformidler til leverandørene. Det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysninger om deg i denne sammenheng er fordi det er nødvendig for at vi skal kunne innhente tilbud fra de ulike leverandørene.

Webanalyse

Taksta samler inn opplysninger om besøkende. Dette kan omfatte opplysninger som din IP-adresse, hva du klikker på når du besøker siden, hvor lenge du befinner seg på siden, hvilke kategorier av produkter og tjenester du ønsker tilbud på og eventuelt prisene på tilbudene du får. Formålet med og det rettslige grunnlaget for slik innsamling og bruk er våre legitime interesser i å utarbeide statistikker, samt bruke opplysningene til å forbedre våre tjenester. Se også punkt om informasjonskapsler nedenfor.

Når du tar kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via telefon eller epost om du har spørsmål, ønsker hjelp eller vil gi oss en tilbakemelding. Vi får da se kontaktinformasjonen du bruker for å henvende deg til oss (eks. navn, epostadresse, telefonnummer). Utover dette bruker vi den informasjonen du oppgir i forbindelse med din henvendelse. Vi ber om at du ikke oppgir mer informasjon enn det som er nødvendig for å besvare henvendelsen din, og at du så langt det er mulig unngår å oppgi sensitiv informasjon.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av personopplysninger er ditt samtykke og våre legitime interesser i å forbedre og utvikle våre tjenester. I den grad bruken av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å ta kontakt med oss. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake, eller lovligheten av behandling som er basert på annet grunnlag enn samtykke.

Markedsføring

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev. Da vil du en gang i måneden motta tips fra Taksta om hvordan du kan spare penger ved å innhente tilbud fra flere tjenesteleverandører. For å kunne sende deg nyhetsbrevet, må du oppgi din epostadresse. Du kan også følge oss på sosiale medier. Dersom du velger å følge oss, kan vi se navnet på brukerprofilen din i det sosiale mediet. Vi bruker denne informasjonen kun for å holde deg informert om våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med våre nyhetsbrev og sosiale medier er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å følge avmeldingsprosedyren som er angitt i nyhetsbrevet, ved å slutte å følge oss på sosiale medier eller ved å ta kontakt med oss. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake. I den grad våre leverandører er behandlingsansvarlig, må du kontakte dem for å trekke tilbake ditt samtykke.

Nærmere om informasjonskapsler (cookies)

Taksta benytter informasjonskapsler, såkalte "cookies" for å gjøre tjenesten mer brukervennlig. En informasjonskapsel er en liten datafil som identifiserer deg som en unik bruker og gjøre din brukeropplevelse raskere og mer effektiv. Taksta gir ikke videre slik informasjon til tredjepart.

Du kan avvise eller slette cookies gjennom innstillingene i nettleseren på den enheten du benytter. Det kan imidlertid medføre at visse tjenester ikke er tilgjengelige eller fungerer som forutsatt.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå eller slette informasjonskapsler kan du for eksempel lese på www.allaboutcookies.org

Når deler vi personopplysninger

Taksta vil utlevere personopplysninger om deg til annonsørene på Taksta og/eller sende personopplysninger utenlands kun i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle avtale med deg eller for å kunne tilby deg de produkter og tjenester du til enhver tid etterspør. Taksta forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av produkter og tjenester så langt det ansees nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. For øvrig vil Taksta ikke utlevere personopplysninger.

Lagring og sletting

Vi lagrer i utgangspunktet dataene i tolv måneder i våre systemer før de slettes eller anonymiseres. Utover dette benytter vi noen anonymiserte data til statistiske formål.

Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som gjelder deg. Hvilke rettigheter du har, varierer fra situasjon til situasjon. Du kan blant annet ha følgende rettigheter:

  • Innsyn: Rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt få en kopi av opplysningene.
  • Retting: Rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
  • Sletting: Rett til å få slettet opplysninger som ikke lenger er nødvendige eller ikke er lovlige å behandle.
  • Dataportabilitet: Rett til å få en kopi av personopplysninger som du har gitt oss for å få dem overført til en annen tjenestetilbyder.
  • Begrense behandling av personopplysninger: Rett til å begrense hele eller deler av behandlingen frem til begrensningen av behandlingen oppheves.
  • Protestere mot behandling av personopplysninger: Rett til å motsette seg videre behandling av personopplysninger på grunn av din særlige situasjon eller dersom behandlingen knytter seg til direkte markedsføring.


Du har alltid rett til å klage vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Vi ber likevel om at du kontakter oss før du sender en klage til tilsynet.

I tilfellene der våre leverandører opptrer som behandlingsansvarlig, må du ta kontakt med dem direkte dersom du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter.

Endring av personvernerklæringen

Vi vil endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du kan se øverst i erklæringen når den sist ble oppdatert.

Det har oppstått en feil. Denne applikasjonen svarer kanskje ikke lenger før den er lastet inn på nytt. Last inn på nytt 🗙