takst.no logo

Vilkår for bruk

Dette nettstedet Taksta.no (heretter Taksta). Dette gjøres tilgjengelig for deg i den hensikt å informere. Ved å besøke eller bruke dette nettstedet, er du enig i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene for bruk, skal du ikke bruke nettstedet.

Ansvar

Taksta har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres på av annonsører eller andre tredjeparter på Taksta.no og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.

Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengelig "som den er". Det knyttes ingen garantier eller lovnader til innhold, tilgjengelighet, funksjon, brukervennlighet eller lignende i forbindelse med Tjenesten. Du bruker Tjenesten på egen risiko.

I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Taksta, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

Taksta er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart.

Du skal holde Taksta skadesløs fra et hvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

Taksta har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Taksta og Tjenesten. Taksta immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Taksta.

Krav til bruk

Du skal bruke Tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis.

Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

Suspensjon, utestenging og sletting

Taksta kan midlertidig eller permanent stenge tilgang til Tjenesten. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.

Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Taksta midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Taksta beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

Behandling av personopplysninger

Taksta vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Takstas personvernerklæring.

Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte.

Taksta har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder. Taksta oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

Endringer

Taksta kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Taksta vil varsle om vesentlige endringer.

Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene i vilkårene, har du ikke rett til å fortsette å bruke Tjenesten.

Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom deg og Taksta skal søkes løst i minnelighet mellom partene.

Brukervilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett er verneting.

Det har oppstått en feil. Denne applikasjonen svarer kanskje ikke lenger før den er lastet inn på nytt. Last inn på nytt 🗙