takst.no logo

Tilstandsrapport Bolig

Tilstandsrapport Bolig

Tilstandsrapport NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler) er en grundig gjennomgang med en detaljert beskrivelse av boligens tilstand. Det gjøres vurderinger av alle bygningsdeler som skal beskrives og konkludere med en tilstandsgrad på hvert enkelt punkt.

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til bygningsdelen med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivået tar utgangspunkt i byggeåret eller monteringsøyeblikket.

TG er delt opp i fire nivåer:

  • TG 0: Ingen avvik/svekkelser, helt nytt
  • TG 1: Mindre eller moderate avvik
  • TG 2: Vesentlige avvik
  • TG 3: Stort eller alvorlig avvik

Levetidsbetraktninger gjøres på de enkelte bygningsdeler jfr. NS 3451 som beskriver forventet levetid på de enkelte bygningsdeler.

Det utføres stikkprøvetakninger av funksjon på bygningsdeler samt fuktsøk på steder der det normalt kan forekomme fuktskader.

Arealmåling er en sentral del av arbeidet og følger alle tilstandsrapporter. Det er dog mulig og anbefalt å i tillegg utføre en teknisk verdivurdering av bolig og tomt samt verditaksering.

Tilstandsrapport skal utføres av sertifiserte takstmenn med byggeteknisk bakgrunn.

Brukere av denne rapportformen er bla:

  • Banker i forbindelse med belåning
  • Eiendomsmeglere i forbindelse med salg
  • Advokater i forbindelse med arv, samlivsbrudd m.m.
  • Privatpersoner som selger boligen selv
  • Eiendomsbesittere som gjør porteføljevurderinger

Tilstandsrapport Bolig på din adresse, søk under:

Det har oppstått en feil. Denne applikasjonen svarer kanskje ikke lenger før den er lastet inn på nytt. Last inn på nytt 🗙